הצנחנים 3

הצנחנים 3 | פרוייקט בתכנון

הצנחנים 3, הצנחנים 3 | פרוייקט בתכנון

הצנחנים 3
הריסת 4 יח”ד ובניית 16 יחד חדשות, 7 קומו